Ενέργεια

Αύξηση Ενεργειακής Απόδοσης

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης του πετρελαίου και της δραματικής μείωσης του θείου (S).

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των συσκευών μας, είναι σημαντικά και πολλαπλά.
Καταρχάς υπάρχει σημαντικό όφελος στο ευ ζην λόγω της μείωσης του θείου, ενώ προκύπτουν και οικονομικά οφέλη μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης που, φυσικά, αυτό σημαίνει σημαντική μείωση της κατανάλωσης καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης).

Η μείωση του θείου και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιήθηκε με την χρήση ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων εκπεμπόμενες από συσκευές της σειράς PORT-624FR.

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης στην πράξη

Αν θέλετε και εσείς να απολαύστε τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των συσκευών μας, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε για το ποια είναι η πλεόν κατάλληλη συσκευή για τη χρήση και τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

Εικόνα 1

Στην εικ.1 φαίνεται αναλυτικά η αρχική κατάσταση του πετρελαίου στο αρχικό δείγμα σε περιεκτικότητα θείου.

Εικόνα 2

Στην εικ.2 φαίνεται η δραματική μείωση του θείου (S) απο 2,95% m/m σε 0,67% m/m που ισούται με ευμεγέθη μείωση της τάξεως του 77,2%.