Υπηρεσίες

Συνεδρίες BalanceWave

Οι συνεδρίες με τη μέθοδο βιοσυντονισμού BalanceWave παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην ενεργειακή εξισορρόπηση της λειτουργίας του οργανισμού και την ενίσχυση του συστήματος αυτοΐασης.

Η εφαρμογή του βιοσυντονισμού σήμερα, είναι αποτέλεσμα έρευνας δεκαετιών πολλών σπουδαίων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων είναι οι: Franz Morell, Erich Rasche, Royal Raymond Rife (1888-1971) και Reinhard Voll (1909 – 1989).

Η ερευνητική ομάδα του Συλλόγου ΕΣΣΥΨΙ σε συνεργασία με τον  Άγγελο Ευαγγέλου (Παν. Καθηγητή-Ιατρό) και το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τμήμα Φυσιολογίας, εκπόνησαν έρευνες, έκαναν σπουδαίες εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και εφάρμοσαν τις διάφορες προϋπάρχουσες τεχνικές μέσω των οποίων αναπτύχθηκε και μαθεύτηκε η μέθοδος του βιοσυντονισμού στην Ελλάδα.

Σε αυτές τις έρευνες βασίστηκε η εταιρεία μας για να αναπτύξει τη μέθοδο βιοσυντονισμού BalanceWave αλλά και για την κατασκευή των συσκευών Bio-resonance Corrective Field Generators, με κορυφαία όλων την πολύ εξελιγμένη σημερινή συσκευή mod. PORT-624FR.

Οι συνεδρίες με τη μέθοδο βιοσυντονισμού BalanceWave δρουν σε τέσσερις φάσεις

N

Προσδιορισμός των λανθάνουσων συχνοτήτων των οργάνων, μέσω της ηλεκτρομαγνητικής μέτρησης του οργανισμού

N

Εύρεση της αιτίας που έχει δημιουργήσει τον αποσυντονισμό του οργανισμού

N

Εύρεση των κατάλληλων ιδιοσυχνοτήτων που θα συντονίσουν και πάλι τον οργανισμό, διαφορετικές για κάθε άτομο

N

Εκπομπή των διορθωτικών ιδιοσυχνοτήτων μέσω των συσκευών μας για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την ενεργοποίηση της φυσικής ικανότητας του οργανισμού για αυτοθεραπεία

Συνεδρίες BalanceWave – Βήματα

Το 1ο βήμα είναι να γίνει η ηλεκτρομαγνητική μέτρηση του οργανισμού και να προσδιοριστούν οι λανθάνουσες συχνότητες των οργάνων.

Το 2ο βήμα είναι η εύρεση της αιτίας που έχει δημιουργήσει τη δυσλειτουργία στα όργανα, είτε αυτή είναι κάποιος εξωγενής παράγοντας (μικρόβιο, παράσιτο κ.λ.π) είτε αυτή η δυσλειτουργία οφείλεται στο άγχος της καθημερινότητας κ.α. Αφού λοιπόν εντοπίσουμε το αίτιο, είναι σαφώς πιο εύκολο να εξαλειφθεί.

Το 3ο βήμα είναι η εύρεση  των κατάλληλων ιδιοσυχνοτήτων, διαφορετικές για κάθε οργανισμό, που θα αποσυντονίσουν το αίτιο αλλά και εκείνων που θα επιφέρουν την ισορροπία στον οργανισμό.

Μόλις βρούμε τις ιδιοσυχνότητες τότε περνάμε στο 4ο βήμα που είναι η εκπομπή τους στον χώρο μέσω των σύγχρονων συσκευών μας.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η μέθοδος βιοσυντονισμού BalanceWave αντιμετωπίζει τον οργανισμό σαν σύνολο και όχι σαν όργανο. Κατά συνέπεια για να έχει αποτέλεσμα, η κάθε συνεδρία πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 ωρών και πάνω. Όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώσετε στον εαυτό σας παραμένοντας στον χώρο μας, τόσο πιο πολύ θα ευεργετηθείτε!

Με τις συνεδρίες θα γνωρίσετε τη μέθοδο βιοσυντονισμού BalanceWave και την αποτελεσματικότητα των συσκευών μας που θα θελήσετε να αγοράσετε για να απολαμβάνετε την ευεργετική εκπομπή τους στον χώρο σας 24h!

Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση οργανισμού

Εύρεση των κατάλληλων συχνοτήτων για τον αποσυντονισμό του αίτιου

Αφορά περιπτώσεις όπου το πρόβλημα προκαλείται από κάποιον εξωγενή παράγοντα, έτσι γνωρίζοντας και εκπέμποντας τις κατάλληλες συχνότητες εστιάζουμε στον αποσυντονισμό του, με αποτέλεσμα την εξάλλειψη του.

Εύρεση των κατάλληλων ιδιοσυχνοτήτων και ενεργειακή ρύθμιση του οργανισμού

Αφορά όλες τις περιπτώσεις που η απορρύθμιση και δυσλειτουργία του οργανισμού δημιουργείται από εμάς τους ίδιους και τον τρόπο ζωής μας. Για παράδειγμα, τεράστιο ποσοστό αυτών παρουσιάζονται λόγω του άγχους της καθημερινότητας. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν ότι το βασικό αίτιο που προκαλεί το πρόβλημα είναι οι στρεσσογόνες  καταστάσεις, έχουμε ως κύριο στόχο τον ενεργειακό συντονισμό της υπόφυσης και του θυρεοειδούς αδένα, που είναι  τα βασικά όργανα που απορρυθμίζονται λόγω άγχους αλλά και των υπολοίπων  που με τη σειρά τους έχουν επιβαρύνει και απορρυθμίσει.

Η ενεργειακή ρύθμιση τους γίνεται με την λογική της ισορροπίας, δηλαδή γνωρίζοντας από την ηλεκτρομαγνητική μέτρηση που έχει προηγηθεί ότι δεν λειτουργούν στις υγιείς τους συχνότητες, αλλά αποκλίνουν πέραν του επιτρεπόμενου ορίου Hz, εκπέμπουμε κατάλληλες συχνότητες ώστε να τα όργανα να επανέλθουν στη σωστή συχνότητα ή αλλιώς να δονούνται στο εύρος συχνοτήτων που πρέπει, με σκοπό την ευεξία, τη ψυχική και σωματική ισορροπία.

Οι συνεδρίες με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση, την ισορροπία και τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού.

Η εκπομπή των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων γίνεται πάντα από συσκευές βιοσυντονισμού Bio Resonance Corrective Field Generators κατασκευής μας. Οι συσκευές μας φέρουν πιστοποίηση CE, δηλαδή έχουν ελεγχθεί και πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια ασφάλειας του ανθρώπου, συνεπώς είναι εντελώς ακίνδυνες.

Προσοχή: Οι συσκευές μας δεν είναι ιατρικά μηχανήματα και η χρήση τους καθώς και η μέθοδος βιοσυντονισμού BalanceWave ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αντικαθιστούν τις οδηγίες του προσωπικού ιατρού σας.

 

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook.