Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με καρκίνο

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου

Ο κύριος στόχος της μελέτης ,που διεξήχθη απο το τμήμα φυσιολογίας του πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, είναι να διερευνηθεί κατά πόσον η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου επιτυγχάνεται με έκθεση σε συνεκτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Για το λόγο αυτό, 15 ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου εκτέθηκαν σε συνεχή ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης σε ραδιοσυχνότητες που κυμαίνονται από 600 kHz-729 Hz, για 8 ώρες / ημέρα, 6 ημέρες / εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Ο αριθμός ΝΚ(φυσικών φονέων) και η κυτταροτοξικότητα των ΝΚ Τ λεμφοκυττάρων έναντι της κυτταρικής σειράς καρκίνου Κ562 εκτιμήθηκαν με κυτταρομετρία ροής, πριν και μετά την έκθεση.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι η έκθεση των καρκινοπαθών τελικού σταδίου στα συνεκτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού και της κυτταροτοξικότητας των ΝΚ Τ λεμφοκυττάρων κατά των καρκινικών κυττάρων σε όλους τους ασθενείς. Η έκθεση σε συνεκτικά EMF και συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, αυξάνει τον αριθμό και την κυτταροτοξικότητα των ΝΚ Τ λεμφοκυττάρων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των καρκινοπαθών.

Η έρευνα και τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στο PubMed (Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη Της Αμερικής) και θα τα βρείτε εδώ και εδώ.
Τα πειράματα διεξήχθησαν με τα μηχανήματα της BCL electromagnetics και η τεχνογνωσία δόθηκε από τον Σύλλογο Ενεργειακής Συντονιστικής και Ψυχικής Ισορροπίας.

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Αναλγητικό αποτέλεσμα των ηλεκτρομαγνητικών συντονιστικών συχνοτήτων

Αναλγητικό αποτέλεσμα των ηλεκτρομαγνητικών συντονιστικών συχνοτήτων

Αναλγητικό αποτέλεσμα των ηλεκτρομαγνητικών συντονιστικών συχνοτήτων που προέρχονται από το φάσμα NMR της μορφίνης Η έκθεση σε διάφορους τύπους ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) επηρεάζει την αναστολή του πόνου (αναλγησία). Προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η έκθεση στα...

Καρδιοπροστασία από συνθήκες στρες

Καρδιοπροστασία από συνθήκες στρες

Καρδιοπροστασία από συνθήκες στρες, μετά απο έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αγνώστου προελεύσεως αύξηση στα φυσιολογικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία της γης (έως και 90Hz απο 7.83hz ) πιθανότατα από την ανθρώπινη επέμβαση στο φυσιολογικό...

News & Updates

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική και οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...

Αγάπη και Υγεία

Αγάπη και Υγεία: Η Συνάντηση με τον Βιοσυντονισμό στην Καθημερινότητά Μας Στο περίπλοκο υφαντό της σύγχρονης ζωής, όπου η ταχύτητα και οι πιέσεις κυριαρχούν, η αγάπη και ο βιοσυντονισμός είναι δύο στοιχεία που συνθέτουν τον σημαντικό μας πυρήνα. Στην BCL...