Πανεπιστημιακές Εργασίες για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Πανεπιστημιακές Εργασίες για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Πανεπιστημιακές Εργασίες για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Κατόπιν επιστολής του κ. Σπύρου Καρκαμπούνα,  Επ. Καθηγητού Έδρας Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενημερωθήκαμε για την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από την παραπάνω έδρα έως και σήμερα.

Ι) Οι εργασίες οι οποίες έχουν περατωθεί και δημοσιευτεί ή ανακοινωθεί σε διεθνή ή παγκόσμια συνέδρια είναι οι εξής:

A. Πλήρεις εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά που υπάρχουν στο PubMed
1ον) Effects of low intensity static electromagnetic radiofrequency fields on leiomyosarcoma and smooth muscle cell lines. Karkabounas S, Havelas K, Kostoula O, Vezyraki P, Avdikos A, Binolis J, Hadziavazis G, Metsios A, Verginadis I, Evangelou A. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 2006; 9(3): 167 – 172.
2ον) Anticancer effects on leiomyosarcoma – bearing Wistar rats after electromagnetic radiation of resonant radiofrequencies. Avdikos A, Karkabounas S, Metsios A, Kostoula O, Havelas K, Binolis J, Verginadis I, Hadziavazis G, Simos I, Evangelou A. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 2007;10(2): 95 – 101.


B. Πλήρεις εργασίες σε πρακτικά παγκοσμίων συνεδρίων
1ον) Cytotoxic effects of an Sn – mercaptonicotinic acid complex on Wistar complex on Wistar rats leiomyosarcoma cells in vitro and simultaneous exposure at low intensity static electromagnetic fields: Evidence of a synergy with static electromagnetic fields. Ioannis Verginadis, Ioannis Zelovitis, Antonios Avdikos, Telemachos Daskalou, Ioannis Toliopoulos, Ioannis Simos, Michalis Ballas, Sotiris Hadzikakou, Konstantinos Havelas, Georgios Hadziavazis, Angelos Evangelou, Konstantinos Charalabopoulos and Spyridon Karkabounas. Biological effects on EMFs. 4th International Workshop, Proceedings, Vol II, 1453 – 1464.


2ον) Effects of low intensity static electromagnetic fields on leiomyosarcoma cell lines. Spyridon Karkabounas, Ioannis Toliopoulos, Telemachos Daskalou, Konstantinos Havelas, Olga Kostoula, Patra Vezyraki, Antonios Avdikos, Jayne Binolis, George Hadziavazis, Apostolos Metsios, Ioannis Verginadis, Angelos Evangelou. Biological effects on EMFs. 4th International Workshop, Proceedings, Vol II, 1453 – 1464 1465 – 1472.


3ον) Comparison of the cytotoxic effects of a Sn-Mercaptonicotinic acid complex to the coherent electromagnetic resonant radiofrequency spectra of the same complex on a rat leiomyosarcoma malignant cell line.
Angelos M. Evangelou, Ioannis Verginadis, Antonios Avdikos, Ioannis Simos, Konstantinos Havelas, Andreas Zuridakis, Spyridon Karkabounas. Metal Ions in Biology and Medicine : vol. 10, Eds Ph Collery, I Maymard, T. Theoharides, L. Khassanova, T. Collery. John Libbey Eurotext, Paris © 2008, p.929.


4ον) Synergistic effects of Nerve Growth Factor and Electromagnetic Fields on neural structures of the freshwater shrimp Atyaephyra desmarestii larvae.
Chryssa Anastasiadou1, Ioannis I. Verginadis2, Spyridon Ch. Karkabounas2, Ioannis D. Leonardos1, Angelos M. Evangelou2 and Vassiliki P. Kalfakakou2
1 Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology, University of Ioannina, University Campus, 45110, Ioannina, Greece.
2 Laboratory of Physiology, Unit of Environmental Physiology, Faculty of Medicine, University of Ioannina, University Campus, 45110, Ioannina, Greece. 8th Larval Biology Symposium, Lisbon, Portugal, 6-11 July 2008.(An international conference organised by IPIMAR (Instituto Nacional de Recursos Biologicos) with the collaboration of the Faculty of Sciences of the University of Lisbon and CESAM (Centre for Environmental and Marine Studies).


5ον) Biodiversity and ecosystem protection by the use of low frequencies
electromagnetic fields: a new applied method.
Verginadis I1, Anastasiadou Ch2, Simos I.1 , Father Agapion3 and
Karkabounas S1
1 Laboratory of Physiology, Unit of Environmental Physiology, Faculty of Medicine,
University of Ioannina, GR-451 10, Ioannina, Greece
2 Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology,
University of Ioannina, GR-451 10, Ioannina, Greece
3 Monastery of Petra, Karditsa, Greece
Topic: BIODIVERSITY AND LAND DEGRADATION
Ecological Theology and Environmental Ethics (ECOTHEE-08) June 2-6, 2008 Orthodox Academy of Crete (OAC), Chania, Greece

Γ. Ξενόγλωσσες εργασίες υπό την μορφή ανακοινώσεων και Posters σε πρακτικά παγκοσμίων συνεδρίων
1) Differentiation experimental effects of low intensity static electromagnetic fields (SEMF) on pheochromocytoma cells, type PC12
Karkabounas S, Veltsistas P, Stergiou D, Scarpelis G, Hadjiavazis G, Metsios A, Papadopoulos N, Havelas K, and Evangelou A. International Conference, IMA 2005, 2 – 6, October. P-I-27, Book of Abstracts pp 281.


2) Effects of low intensity static electromagnetic fields (SEMF) on sarcoma cell lines in vitro. Karkabounas S, Veltsistas P, Stergiou D, Binolis J, Hadjiavazis G, Zuridakis A, Metsios A, Papadopoulos N, Havelas K, and Evangelou A. International Conference, IMA 2005, 2-6 October. P-I-26, Book of Abstracts, pp 280.


3) Electromagnetic (EMG) signals of Nerve Growth Factor (NGF) may induce differentiation of rat pheochromocytoma cells PC-12.
Karkabounas S, Skarpelis G, Havelas K, Metsios A, Hadjiavazis G, Giotis C, and Evangelou AM. ISOBM 2005 Cancer Research, Tumor Markers, Clinical Oncology. XXXIII Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 24 – 28 September 2005, Rhodes, Greece. Book of Abstracts p 87, P-70.

Δ. Εθνικά συνέδρια με διεθνή συμμετοχή
1ον) Μίμηση αντικαρκινικής δράσης ενός συμπλόκου του κασσιτέρου μέσω ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων συντονισμού.
Ιωάννης Βεργινάδης1, Ιωάννης Σίμος1, Σωτήριος Χατζηκακού2, Κωνσταντίνος Χαβέλας1, Άγγελος Ευαγγέλου1 και Σπυρίδων Καρκαμπούνας1.
1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. 27 – 30 Νοεμβρίου 2008, Βιβλίο Πρακτικών, Ρ32, σελ. 73.


2ον) Επίδραση στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην πολλαπλασιαστικότητα και την βιωσιμότητα καρκινικών κυττάρων λειομυοσαρκώματος επιμύων Wistar. Καρκαμπούνας Σ, Χαβέλας Κ, Χατζηαβάζης Γ, Μπινόλη Τ, Τολιόπουλος Ι, Δασκάλου Τ, Χαραλαμπόπουλος Κ, Ευαγγέλου Α. Ετήσιο 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17 – 21 Μαΐου 2005, Χίλτον , Αθήνα, Τόμος Πρακτικών, σελ. 104.


3ον) Δράσεις στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων λίαν χαμηλών εντάσεων σε καρκινικά κύτταρα λειομυοσαρκώματος επίμυος Wistar. Καρκαμπούνας Σ, Χαβέλας Κ, Χατζηαβάζης Γ, Μπινόλη Τ, Στεφάνου Α, Αυδίκος Α, Θεοδοσοπούλου Ε, Γιώτη Ι,


Αποστολίκας Ν, Χαραλαμπόπουλος Κ και Ευαγγέλου Α. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, 2004, 26 – 28 Νοεμβρίου, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 85, Ρ-31.
4ον) In vitro αντικαρκινική δράση ενός συμπλόκου του κασσιτέρου με μερκαπτονικοτινικό οξύ : συνέργεια δράσης με στατικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαμηλής έντασης. Ιωάννης Βεργινάδης, Ιωάννης Ζελοβίτης, Αντώνιος Αυδίκος, Ιωάννης Σίμος, Μιχαήλ Μπάλας, Σωτήριος Χατζηκακού, Κωνσταντίνος Χαβέλας, Γεώργιος Χατζηαβάζης, Χρύσα Αναστασιάδου, Άγγελος Μ Ευαγγέλου και Σπυρίδων Καρκαμπούνας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, Νοέμβριος 2006


5ον) Δράσεις στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλής έντασης σε λειομυοσαρκωματικά κύτταρα και καρκινοπαθείς επίμυες Wistar. Σπυρίδων Καρκαμπούνας, Αντώνιος Αυδίκος, Όλγα Κωστούλα, Κωνσταντίνος Χαβέλας, Παναγιώτης Βελτσίστας, Ιωάννης Ζελοβίτης, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Απόστολος Μέτσιος και Άγγελος Ευαγγέλου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, Νοέμβριος, 2006.


Ε. Διδακτορικές Διατριβές
1. Περατωμένες που υποστηρίχτηκαν : Ιωάννη Τολιόπουλου Ph.D, Μοριακού Βιολόγου :
«Οι δράσεις Αντιοξειδωτικών παραγόντων και στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων επί της λειτουργίας των Φυσικών Φονικών Λεμφοκυττάρων του ανθρώπου εναντίον καρκινικών κυττάρων».
2. Υπό εξέλιξη :
1. Ιωάννη Βεργινάδη, Βιολόγου – Βιοτεχνολόγου, υποψήφιου διδάκτορα : « Αλληλεπιδράσεις βιολογικά δραστικών ουσιών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία».
2. Αναστασίας Βελαλοπούλου, Βιολόγου – Βιοτεχνολόγου, υποψήφιου διδάκτορα :
«Δράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων επί των μηχανισμών της μεταγωγής σήματος υγειών και καρκινικών κυττάρων».


ΣΤ. Εργασίες υπό που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση και ευρίσκονται υπό διαδικασία κρίσης :
1. «Functionality of NK cells in end-stage cancer patients exposed to coherent resonant radiofrequency, static electromagnetic fields
Angelos M. Evangelou1, Ioannis Toliopoulos1,2, Tilemaos Daskalou1, Konstantinos Havelas, Apostolos Metsios1, Yannis Simos1, Ioannis Verginadis1, Elias Kallistratos3, Konstantinos Charalabopoulos1 and Spyridon Karkabounas1.

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων: Η Κληρονομιά του Αϊνστάιν και το Μέλλον της Ιατρικής Στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη των θεραπευτικών τεχνικών έχει πάρει μια νέα κατεύθυνση, όπου η χρήση της ενέργειας και των συχνοτήτων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο....

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF: Μια Εναλλακτική Λύση για Υγεία και Ορμονική Ισορροπία Ο θυρεοειδής αδένας, παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία μας. Ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη, την καρδιακή λειτουργία και άλλες βασικές σωματικές λειτουργίες, η ομαλή του...

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες: Οδηγός για μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ευεξία Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η βιασύνη και το άγχος κυριαρχούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις εναλλακτικές θεραπείες, αναζητώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία....

Ολιστική θεραπεία

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...

News & Updates

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων: Η Κληρονομιά του Αϊνστάιν και το Μέλλον της Ιατρικής Στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη των θεραπευτικών τεχνικών έχει πάρει μια νέα κατεύθυνση, όπου η χρήση της ενέργειας και των συχνοτήτων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο....

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF: Μια Εναλλακτική Λύση για Υγεία και Ορμονική Ισορροπία Ο θυρεοειδής αδένας, παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία μας. Ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη, την καρδιακή λειτουργία και άλλες βασικές σωματικές λειτουργίες, η ομαλή του...

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες: Οδηγός για μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ευεξία Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η βιασύνη και το άγχος κυριαρχούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις εναλλακτικές θεραπείες, αναζητώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία....

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...