Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός: Επιστημονική μέθοδος και αποτελέσματα

Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Σύλλογο Ε.Σ.Σ.Υ.Ψ.Ι και την ερευνητική ομάδα του, μελέτησε και βελτίωσε ένα σύστημα στοχευμένης παραγωγής στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δια των οποίων μπορεί να επιτευχθούν φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικού βιοσυντονισμού και μέσω αυτών εξισορρόπησης πολλών λειτουργιών του ανθρώπου και των ζώων.

Η εν λόγω εξισορρόπηση αν διατηρηθεί επί κατάλληλα χρονικά διαστήματα είναι σε θέση να βελτιώσει την συνολική κατάσταση του οργανισμού, να ενισχύσει την υγεία του και την αίσθηση ευεξίας, όπως επίσης να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καλύτερα και ταχύτερα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός – Έρευνα

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε διεξήχθη σε τρία επίπεδα μεθόδων και επιστημονικών πρωτοκόλλων και συγκεκριμένα :

1ον) Σε επίπεδο μελέτης των δράσεων των πεδίων επί καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων.

2ον) Σε επίπεδο πειραματόζωων πασχόντων από καρκίνο.

3ον) Σε επίπεδο ανθρώπων πασχόντων από καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ.  ρευματοειδή αρθρίτιδα) και νευρομυϊκές αναπηρίες κατόπιν ατυχημάτων.

Και στα τρία επίπεδα μελέτης τα αποτελέσματα της δράσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υπήρξαν αξιόλογα και ενθαρρυντικά αφ’ ενός τόσο για την εμβάθυνση και την επέκταση του πειραματισμού σε βασικό και κλινικό επίπεδο, αφ’ ετέρου δε για την εφαρμογή των γνώσεων που προέκυψαν στο επίπεδο συμπληρωματικών και  υποστηρικτικών θεραπειών των ανωτέρω νόσων του ανθρώπου και των ζώων.

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός – Δεδομένα

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε μερικά αξιόλογα δεδομένα που προέκυψαν από ασθενείς καρκινοπαθείς, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και νευρολογικούς ανάπηρους:

1ον) Οι καρκινοπαθείς τελικού σταδίου παρουσίασαν αξιόλογες βελτιώσεις των συμπτωμάτων της νόσου των και σε μερικές περιπτώσεις σημείωσαν σμίκρυνση των πρωτοπαθών όγκων όπως επίσης και μείωση των μεταστάσεων. Αρχικά υπήρξε μια ήπια αύξηση των πόνων και κατόπιν μια κάθετη μείωσή τους, πράγμα που αντικατοπτρίστηκε στην μείωση της λήψης των οπιούχων αναλγητικών και εν γένει των αναλγητικών που κατανάλισκαν οι ασθενείς για την αντιμετώπιση των πόνων που η νόσος τους προκαλούσε.

Επίσης η αίσθηση ευεξίας των ασθενών βελτιώθηκε και σε μερικές περιπτώσεις πάρα πολύ με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Σε μια ομάδα ασθενών οι οποίοι έλαβαν μαζί με την ηλεκτρομαγνητική αγωγή και αντιοξειδωτικά σημειώθηκε μια μεγάλη βελτίωση της κυτταροτοξικής λειτουργίας των φυσικών φονικών λεμφοκυττάρων τους με στόχους τα καρκινικά κύτταρα. Η αύξηση αυτής της ανοσολογικής λειτουργίας είναι πολύ σημαντική για την θετική πορεία της νεοπλασματικής νόσου και χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και ερευνητικής εμβάθυνσης.)

Οι καρκινοπαθείς τελικού σταδίου παρουσίασαν αξιόλογες βελτιώσεις των συμπτωμάτων της νόσου των και σε μερικές περιπτώσεις σημείωσαν σμίκρυνση των πρωτοπαθών όγκων όπως επίσης και μείωση των μεταστάσεων. Αρχικά υπήρξε μια ήπια αύξηση των πόνων και κατόπιν η καταπράυνση τους μαζί με την αναζωπύρωση του αισθήματος ευεξιας.

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έδρασαν θετικά σε όλες τις περιπτώσεις των καρκινοπαθών που υποβλήθηκαν σε αυτά και επαύξησαν το προσδόκιμο της επιβίωσής τους.

2ον) Οι ασθενείς που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας σημείωσαν επίσης βελτιώσεις της κινητικής τους κατάστασης, όπως επίσης και μείωση ή ακόμη διακοπή των ώσεων που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της νόσου. Ειδικότερα παρατηρήθηκαν οι εξής ομάδες ανταπόκρισης :

Α) Μια ομάδα στην οποία η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική και συνοδεύτηκε από πολύ υψηλή βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, όπως επίσης και πολύ μεγάλη μείωση των ώσεων της. Οι ασθενείς αυτοί είχαν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι έπασχαν μικρό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων, ήσαν δηλαδή ασθενείς που παρουσίασαν την νόσο πρόσφατα, οπότε οι βλάβες του νευρικού τους συστήματος δεν ήσαν ακόμη εκτεταμένες. Επίσης οι ασθενείς αυτοί ήσαν επί το πλείστον άτομα νεαρά, κατά κανόνα μικρότερα των τριάντα ετών με μια μέση ηλικία 25 ετών, οπότε η δυνατότητα αποκατάστασης του νευρικού τους συστήματος ήταν μεγαλύτερη.

Β) Μια ομάδα στην οποία η ανταπόκριση περιορίστηκε στην πολύ μεγάλη μείωση του ρυθμού των ώσεων ή ακόμη και στην πλήρη διακοπή τους. Τα άτομα αυτά σημείωσαν επίσης βελτίωση της κινητικής τους κατάστασης αλλά αισθητά μικρότερη εν συγκρίσει με εκείνα της πρώτης ομάδας. Ενδεχομένως οι νευρολογικές βλάβες ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύνατον να αποκατασταθούν εξ αιτίας του γεγονότος της πολύ μεγάλης τους εκτάσεως δεδομένου ότι οι εν λόγω ασθενείς νοσούσαν επί χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα της δεκαετίας.

3ον) Οι ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από αυτοάνοσα νοσήματα επίσης σημείωσαν βελτίωση της κατάστασής των και μείωση των συμπτωμάτων της νόσουΜεγάλη βελτίωση σημείωσαν μερικά άτομα τα οποία έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και νοσούσαν μικρά χρονικά διαστήματα. Οι παλαιότεροι ασθενείς έδειξαν μικρότερη ανταπόκριση σε σχέση με τους προηγουμένους των οποίων η έναρξη της νόσου ήταν σχετικά πρόσφατη.

4ον) Άτομα νεαρής ηλικίας πάσχοντα από νευρολογικές αναπηρίες που προήλθαν από ατυχήματα έδειξαν σε ορισμένες περιπτώσεις μια αναπάντεχη βελτίωση, η οποία διατηρήθηκε και διατηρείται επί μακρόν μέσα στον χρόνο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα άτομα που συμμετείχαν στις διάφορες ομάδες του πειράματος δεν διέκοψαν την βασική αγωγή την εξειδικευμένη για τη τακτική θεραπεία της νόσου από την οποία έπασχαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλήματα οξέων νόσων, όπως κοινό κρυολόγημα, επιχείλιος έρπηταςπροσβολή του προσωπικού νεύρουκατάγματα κ.α. έδειξαν πολύ μεγάλη ταχύτητα θεραπείας και αποδρομής της νόσου.

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός

Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός – Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι ο ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός είναι μία μέθοδος μη επεμβατική, ενώ το σύστημα εκπομπής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι Απολύτως Ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να διατίθεται ως μέθοδος συμπληρωματικής αγωγής σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υπό την μορφή του ιατρικού ή ιαματικού τουρισμού.

Εξαιρούνται από τις εφαρμογές της εν λόγω μεθόδου τα λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης και της γριπώδους συνδρομής.

Όλη αυτή η έρευνα, γνώση και εμπειρία ήταν η έμπνευση για την ίδρυση της της εταιρείας μας BCL. 

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα για το βιοσυντονισμό, επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 22210 75 241, στο 6936 15 27 18 ή στο email [email protected] για επιπλέον πληροφορίες.

 

Η ΑΝΩΘΕΝ ΜΕΘΟΔΟΣ (Ηλεκτρομαγνητικός βιοσυντονισμός) ΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Ολιστική θεραπεία

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου Ιωάννης, ο...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...

News & Updates

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου Ιωάννης, ο...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...