Category: Έρευνες

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις

Νευρολογικές και Αυτοάνοσες Παθήσεις

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις – Πώς βελτιώνονται με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μελέτησε και βελτίωσε την τελευταία τετραετία το σύστημα στοχευμένης παραγωγής στατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, διά των οποίων μπορεί να επιτευχθούν φαινόμενα βιοσυντονισμού (κυτταρικού συντονισμού) και μέσω αυτών εξισορρόπησης πολλών λειτουργιών του ανθρώπου και των ζώων.  Η εν λόγω εξισορρόπηση αν διατηρηθεί επί κατάλληλα χρονικά διαστήματα είναι σε θέση να βελτιώσει τη συνολική κατάσταση του οργανισμού, να ενισχύσει την υγεία του και την αίσθηση ευεξίας, όπως επίσης να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καλύτερα και ταχύτερα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Στα επίπεδα μελέτης τα αποτελέσματα της δράσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υπήρξαν αξιόλογα και ενθαρρυντικά αφ’ ενός τόσο για την εμβάθυνση και την επέκταση του πειραματισμού σε βασικό και κλινικό επίπεδο, αφ’ ετέρου δε για την εφαρμογή των γνώσεων που προέκυψαν στο επίπεδο συμπληρωματικών και  υποστηρικτικών θεραπειών των ανωτέρω νόσων του ανθρώπου και των ζώων.

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε μερικά αξιόλογα δεδομένα που προέκυψαν από πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και από νευρολογική αναπηρία :

Οι ασθενείς που έπασχαν από νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, σημείωσαν επίσης βελτίωση της κινητικής τους κατάστασης, όπως επίσης και μείωση ή ακόμη διακοπή των ώσεων που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της νόσου.  Ειδικότερα παρατηρήθηκαν οι εξής ομάδες ανταπόκρισης :

Α) Μια ομάδα στην οποία η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική και συνοδεύτηκε από πολύ υψηλή βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, όπως επίσης και πολύ μεγάλη μείωση των ώσεων της. Οι ασθενείς αυτοί είχαν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι έπασχαν μικρό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων, ήταν δηλαδή ασθενείς που παρουσίασαν την νόσο πρόσφατα, οπότε οι βλάβες του νευρικού τους συστήματος δεν ήταν ακόμη εκτεταμένες. Επίσης οι ασθενείς αυτοί ήταν επί το πλείστων άτομα νεαρά, κατά κανόνα μικρότερα των τριάντα ετών με μια μέση ηλικία 25 ετών, οπότε η δυνατότητα αποκατάστασης του νευρικού τους συστήματος ήταν μεγαλύτερη.

Β) Μια ομάδα στην οποία η ανταπόκριση περιορίστηκε στην πολύ μεγάλη μείωση του ρυθμού των ώσεων ή ακόμη και στην πλήρη διακοπή τους. Τα άτομα αυτά σημείωσαν επίσης βελτίωση της κινητικής τους κατάστασης αλλά αισθητά μικρότερη εν συγκρίσει με εκείνα της πρώτης ομάδας. Ενδεχομένως οι νευρολογικές βλάβες ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύνατον να αποκατασταθούν εξ αιτίας του γεγονότος της πολύ μεγάλης τους εκτάσεως δεδομένου ότι οι εν λόγω ασθενείς νοσούσαν επί χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα της δεκαετίας.

Οι ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις (αυτοάνοσα νοσήματα) επίσης σημείωσαν βελτίωση της κατάστασής τους και μείωση των συμπτωμάτων της νόσου. Μεγάλη βελτίωση σημείωσαν μερικά άτομα τα οποία έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και νοσούσαν για μικρά χρονικά διαστήματα. Οι παλαιότεροι ασθενείς έδειξαν μικρότερη ανταπόκριση σε σχέση με τους προηγουμένους των οποίων η έναρξη της νόσου ήταν σχετικά πρόσφατη.

Άτομα νεαρής ηλικίας πάσχοντα και αυτά από νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις (νευρολογικές αναπηρίες) που προήλθαν από ατυχήματα έδειξαν σε ορισμένες περιπτώσεις μια αναπάντεχη βελτίωση, η οποία διατηρήθηκε και διατηρείται επί μακρόν μέσα στον χρόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα άτομα που συμμετείχαν στις διάφορες ομάδες του πειράματος δεν διέκοψαν την βασική αγωγή την εξειδικευμένη για τη τακτική θεραπεία της νόσου από την οποία έπασχαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλήματα οξέων νόσων, όπως κοινό κρυολόγημα, επιχείλιος έρπης, προσβολή του προσωπικού νεύρου, κατάγματα κ.α. έδειξαν πολύ μεγάλη ταχύτητα θεραπείας και αποδρομής της νόσου.

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις

Νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δεδομένου ότι η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος είναι μη επεμβατική, ενώ το σύστημα εκπομπής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι Απολύτως Ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να διατίθεται ως μέθοδος συμπληρωματικής αγωγής σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υπό την μορφή του ιατρικού ή ιαματικού τουρισμού.

Εξαιρούνται από τις εφαρμογές της εν λόγω μεθόδου τα λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης και της γριπώδους συνδρομής.

Η εμπειρία την οποία συλλέξαμε για την εκμετάλλευση της μεθόδου μας σχετικά με τις νευρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις, υποδεικνύει ότι η χρήση της ως μέσου ήπιας ρύθμισης των ανθρώπινων λειτουργιών χωρίς τον χαρακτήρα ενός στενά ιατρικού μηχανήματος θα προσέδιδε μια μεγάλη και ουσιαστική ποιότητα σε ξενοδοχεία ιαματικού και φυσιοθεραπευτικού τουρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πελατεία όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τους θερινούς μόνο μήνες.

 

Η ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ που αφορά τις Νευρολογικές και Αυτοάνοσες παθήσεις ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook

Μάθετε περισσότερα για τον ηλεκτρομαγνητικό βιοσυντονισμό ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ Πανεπηστημιακές έρευνες για τα ηλεκτρομανγητικά πεδία.

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Η χρόνια έκθεση στα 50hz

Η χρόνια έκθεση στα 50hz

Η χρόνια έκθεση στα 50hz του ηλεκτρικού δικτύου έχει αγχογόνο επίδραση και αρνητική επίδραση στη μνήμη   Χρόνια έκθεση στα 50hz - ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Καθώς η ευρεία χρήση ηλεκτρικών συσκευών στη σύγχρονη ζωή αυξάνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται σε μαγνητικά πεδία εξαιρετικά...

Θεραπευτική επίδραση χαμηλής συχνότητας

Θεραπευτική επίδραση χαμηλής συχνότητας

Θεραπευτική επίδραση χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι ένα από τα σημαντικότερα μόρια σήματος που εμπλέκονται τόσο στις φυσιολογικές όσο και στις...

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία EMF και αναγέννηση τενόντων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία EMF και αναγέννηση τενόντων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία EMF και αναγέννηση τενόντων Η παθογένεση του εκφυλισμού των τενόντων και της τενοντοπάθειας παραμένει εν μέρει ασαφής. Ωστόσο, ένας ενεργός ρόλος των μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP), αυξητικών παραγόντων, όπως ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός...

Οι επιδράσεις της γείωσης

Οι επιδράσεις της γείωσης

Οι επιδράσεις της γείωσης στη φλεγμονή, στην ανοσοαπόκριση, στην επούλωση τραυμάτων και στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νόσων Η διεπιστημονική έρευνα αποκάλυψε ότι η ηλεκτρικά αγώγιμη επαφή του ανθρώπινου σώματος με την επιφάνεια της Γης...

News & Updates

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου Ιωάννης, ο...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...