Ολιστική θεραπεία

Ολιστική Θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία

Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία.

Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τις διατροφικές του συνήθειες. Αυτά συνοδεύονται από τακτική άσκηση, ψυχοθεραπεία, μορφές διαλογισμού και ενδοσκόπησης και πολλά άλλα.

Ο κάθε θεραπευτής ειδικεύεται σε κάποια εναλλακτική θεραπεία, όπως βελονισμό, χειροπρακτική, βοτανική ιατρική, ομοιοπαθητική, φυσικοπαθητική, πιεσοθεραπεία, ρεφλεξολογία, βιοανάδραση και πολλές άλλες. Πολύ συχνά αυτές οι θεραπείες ακολουθούν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή συνδυάζονται με φαρμακευτική αγωγή της συμβατικής ιατρικής.

Η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή είναι πολύ σημαντική. Η σωστή πιστοποίηση, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη είναι βασικοί γνώμονες της διαδικασίας επιλογής, αλλά και της πορείας μιας θεραπείας.

 

Από πού προέρχεται ο όρος «Ολιστική θεραπεία».

Ο όρος «Oλιστικός», προέρχεται από την Ελληνική λέξη «Όλον».

Οι Ολιστικές θεραπείες έχουν διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της υγείας, που βλέπει τον άνθρωπο ως ένα πολυεπίπεδο Όν και όχι μόνο ως μια οντότητα με καρδιά, μυαλό, πνεύμονες, στομάχι, έντερο, μύες, κόκκαλα κ.τ.λ..

Στην Ολιστική προσέγγιση, ασχολούμαστε με τον άνθρωπο σαν Ψυχή και Σώμα κι εξετάζουμε τα διάφορα θέματα και προβλήματα, μέσα από όλα τα επίπεδα τις διαστάσεις και τους τομείς της ζωής όπως:

– Διαπροσωπικά
– Σωματικά
– Συναισθηματικά
– Διανοητικά
– Πνευματικά
– Ψυχικά
– Ενεργειακά
– Κοινωνικά
– Οικογενειακά
– Επαγγελματικά

Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μια Βιολογική μηχανή από ξεχωριστά όργανα, αλλά αποτελείται από πολλά Επίπεδα και Διαστάσεις!

Ολιστική Θεραπεία

Ολιστική Θεραπεία – Βασικές αρχές της ολιστικής θεραπευτικής Προσέγγισης

  1. Οι ολιστικοί θεραπευτές βλέπουν το άτομο ως την ενότητα σώματος, πνεύματος, ψυχισμού και περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζούνε.
  2. Η προσέγγιση στηρίζεται στην αναζήτηση των πραγματικών αιτιών που κρύβονται πίσω από το ή τα συμπτώματα και όχι μόνο την αντιμετώπισή τους.
  3. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και συνήθως είναι και οικονομικά πιο αποδοτική. Εξάλλου, βασική φιλοσοφία των ολιστικών θεραπειών είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έμφυτες αυτό-θεραπευτικές ικανότητες.
  4. Ο ασθενής είναι ένα άτομο με μοναδικές ανάγκες και προσωπικότητα και δεν προσδιορίζεται από την πάθηση ή το σύμπτωμα που εμφανίζει. Γι’ αυτό και ο ειδικός πρέπει να εξετάζει λεπτομερώς το ιστορικό του ασθενή του από διάφορες πλευρές.
  5. Οι ασθένειες, ο πόνος και ο θάνατος είναι, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ολιστικής προσέγγισης, ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους θεραπευτές.
  6. Η ολιστική θεραπεία απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε ασθενή και γιατρό και τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές θεραπείας συνδυαστικά. Οι ολιστικοί ειδικοί μάλιστα ενθαρρύνουν ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας του ασθενή ως προς τη διαδικασία.
  7. Οι ολιστικοί θεραπευτές ενθαρρύνουν τους ασθενείς να απελευθερώσουν τα τοξικά συναισθήματα του άγχους, του φθόνου, του φόβου, του θυμού και του πένθους και να στραφούν στη θεραπευτική δύναμη της αγάπης, του κινήτρου, της ελπίδας και του χιούμορ.Οι αρχές της Ολιστικής Θεραπευτικής μπορούν να συνοψιστούν στη φράση, ότι:

Ο άνθρωπος είναι πολύ περισσότερο από μια Βιολογική μηχανή και γι’ αυτό, όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε απλώς στην αντιμετώπιση ενός βιολογικού συμπτώματος ή μιας κλινικής κατάστασης, αλλά να προσπαθούμε για τη συνολική βελτίωση της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου.

Η Ολιστική Θεραπεία, δεν είναι μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση του παρόντος, αλλά υπήρξε και ιατρική του παρελθόντος.
Μπορούμε να εντοπίσουμε τις απαρχές της στην Αρχαία Ελλάδα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος θεωρούσε ότι οι ασθένειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απευθείας μέσω χορήγησης φαρμάκων, αλλά αρχικά με αλλαγή του συνολικού τρόπου ζωής και των κακών συνηθειών, την ενδυνάμωση της Αυτογνωσίας, την αλλαγή τρόπου σκέψης και αντίδρασης.

Ο Ιπποκράτης, πίστευε στη δύναμη της φυσικής θεραπείας και την ενθάρρυνε με κάθε τρόπο!

Η Ολιστική Θεραπεία και η αντιμετώπιση της υγείας του ανθρώπου, είναι αυτή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως πρότυπο, αφού ορίζει ότι η Ψυχική Υγεία είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της Συνολικής Υγείας του ατόμου.

Σύμφωνα με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ο ορισμός της Υγείας είναι:
«Η κατάσταση πλήρους Σωματικής, Πνευματικής, Ψυχικής και Κοινωνικής Ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας».
Με άλλα λόγια, ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή πνευματική, ψυχική και σωματική οντότητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για Παθήσεις, αλλά για ανθρώπινες Υπάρξεις σαν σύνολο.
Ο Άνθρωπος είναι ένα ενιαίο Ψυχο-οργανικό Σύνολο!

Η Ολιστική Θεραπεία δεν βασίζεται μόνο στα γονίδια, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στο πώς επηρεάζεται η υγεία των ατόμων μέσω των προσωπικών Πεποιθήσεων, των Πιστεύω, των Επιλογών, τον τρόπο Σκέψης, την ποιότητα Ζωής και θεραπεύει το άτομο από τα σωματικά και τα ψυχικά προβλήματα ταυτόχρονα!
Οι Ολιστικές θεραπείες δεν αντικαθιστούν την κλασική ιατρική σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μπορούν όμως να βοηθήσουν στην πρόληψη των ασθενειών, τη διατήρηση της υγείας και αρμονίας του οργανισμού και να αποκαταστήσουν απλές παθήσεις, με απόλυτα φυσικό τρόπο, από εξειδικευμένο και έμπειρο θεραπευτή.
Όλες αυτές οι μέθοδοι, δεν στοχεύουν να αντικαταστήσουν την ιατρική θεωρία και πράξη, αλλά δρουν συμπληρωματικά, για να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο θεραπευόμενο, σύμφωνα με τις αρχές της Ολιστικής Θεραπευτικής Προσέγγισης.

 

Ολιστική Θεραπεία – Πώς συνδέεται η Ψυχική Υγεία με τη Σωματική Υγεία?

Τι πιστεύει η Ολιστική προσέγγιση?

Η Σωματική & η Ψυχική Ευεξία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος!
Η Ολιστική προσέγγιση πιστεύει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ Μυαλού, Ψυχής και Σώματος, αν και μερικές φορές θεωρούνται ξεχωριστές οντότητες.

⇒ Το Σώμα και η Ψυχή είναι τα δύο άκρα της ίδιας οντότητας.

⇒ Όταν πάσχει το ένα, μοιραία συμπαρασύρει και το άλλο.

⇒ Η Ψυχή και το Σώμα αποτελούν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο.
Τα θέματα που επηρεάζουν το Μυαλό, έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη Σωματική Υγεία και αντίστροφα.
Συνεπώς, η Ψυχική Υγεία συνδέεται με τη Σωματική Υγεία!

⇒ Η Ψυχική Υγεία επηρεάζει τη σωματική και η Σωματική Υγεία επηρεάζει την ψυχική.

⇒ Γι’ αυτό και πολλές φορές ο άνθρωπος θεραπεύεται σωματικά, αλλά εξακολουθεί να αισθάνεται άρρωστος.

⇒ Οι Ολιστικές θεραπείες το αναγνωρίζουν αυτό και μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη θεραπευτική προσπάθεια, για τα καλύτερα αποτελέσματα στην ευεξία του ασθενή.

Επικεντρωνόμαστε στον Άνθρωπο ως Ολότητα και δρούμε ψυχοσωματικά, θεραπεύοντας ταυτόχρονα Σώμα – Ψυχή – Μυαλό!

Δηλαδή, δεν προσεγγίζουμε μόνο τα συμπτώματα, για να θεραπεύσουμε τους πόνους και να κοιμίσουμε το πρόβλημα προσωρινά, αλλά εστιάζουμε στο άτομο σαν «Όλον», ώστε να βρούμε τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα.
Συνεπώς, αναζητάμε τα αίτια της ασθένειας ή του προβλήματος, μέσα από όλα τα επίπεδα, τις διαστάσεις και τους τομείς της ζωής του ατόμου, γενικότερα.

Ολιστική Θεραπεία

Πώς λειτουργεί η Ολιστική Θεραπεία?

→ Ο Στόχος είναι να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος και να επανέλθει η Ίαση με φυσικό τρόπο, βοηθώντας το άτομο να συνειδητοποιήσει, ότι το Σώμα μας είναι το όχημα που μεταφέρει όλον τον υπόλοιπο Εαυτό μας και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η υγεία και η ισορροπία, εάν το «Όλον» δεν βρίσκεται σε πλήρη αρμονία!

→ Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στον άνθρωπο ως ολότητα και τις εμπειρίες της ζωής, με σκοπό την εκτίμηση και τη θεραπεία των συμπτωμάτων του ασθενή.

→ Αυτή η διαφορετική προσέγγιση για τις αιτίες, μπορεί να ενεργοποιήσει τη ΔΥΝΑΜΗ που έχει ο ασθενής να αντιμετωπίσει ο ίδιος την ασθένεια του, αλλάζοντας τα πράγματα και την ισορροπία του οργανισμού.

→ Η Ολιστική Θεραπεία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, τόσο σε δεκάδες παθήσεις όσο και για Αναζωογόνηση, Ευεξία, Πρόληψη και Μακροζωία.

→ Δρα προληπτικά διότι, απελευθερώνει τη ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μέσα από το σώμα, επαναφέροντας την ισορροπία και την αρμονία στον οργανισμό.

→ Είναι σημαντικό, η Ολιστική Θεραπεία, να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο Θεραπευτή ο οποίος λαμβάνει υπόψη του ότι η θεραπεία είναι πάντα συμπληρωματική της Ορθόδοξης Ιατρικής.

→ Με βάση τις αρχές της φυσικής ολιστικής θεραπευτικής και τα αίτια της πάθησης ή του προβλήματος επιλέγονται οι κατάλληλες θεραπευτικές μέθοδοι ή τεχνικές, που δρουν σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό μια αποτελεσματική και ριζική θεραπεία της «Ισορροπίας του Όλου»!

Παθήσεις & Προβλήματα που βοηθούν οι Ολιστικές Θεραπείες

Πολλά προβλήματα θεραπεύονται, με εξαιρετικά αποτελέσματα, μέσω των ολιστικών θεραπειών και δεκάδες παθήσεις βελτιώνονται αναλόγως, σύμφωνα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά!
Εξετάζοντας και δουλεύοντας όλα τα επίπεδα & τις διαστάσεις της ζωής με τον συνδυασμό της πνευματικής, της συναισθηματικής και της σωματικής θεραπείας, οι Ολιστικοί Θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν ή να βελτιώσουν τα διάφορα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Που εφαρμόζουμε την Ολιστική Θεραπεία:

– Άγχος / Στρες
– Κρίσεις Πανικού, Φοβίες
– Αυπνίες, Αρνητικές Σκέψεις
– Ημικρανίες, Πονοκέφαλοι
– Κεφαλαλγίες, Ζαλάδες
– Ίλιγγοι, Εμβοές
– Ψυχικά τραύματα
– Αλλαγές στη διάθεση
– Κατάθλιψη
– Ψυχοσωματικά Συμπτώματα & Πόνοι
– Αρνητικά Συναισθήματα (Απώλεια, Λύπη, Θυμός, Ενοχές κ.ά.)
– Διάφορες σωματικές παθήσεις
– Νευραλγίες, Μυαλγίες
– Ινομυαλγίες
– Προβλήματα Σπονδυλικής Στήλης
– Οσφυαλγία, Ισχιαλγία
– Αυχενικό Σύνδρομο
– Χρόνιοι Μυϊκοί Πόνοι
– Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
– Οστεοαρθρίτιδα
– Τραυματισμοί
– Ορμονικές Δυσλειτουργίες
– Γυναικολογικά Προβλήματα
– Ρύθμιση Μεταβολισμού
– Γαστρεντερικά Προβλήματα
– Ευερέθιστο Έντερο, Σπαστική κολίτιδα
– Αλλεργίες, Άσθμα
– Πνευμονολογικά Προβλήματα
– Κυκλοφοριακά Προβλήματα
– Αυτοάνοσες Παθήσεις
– Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες, λόγω άγχους

Η Σύγχρονη Ολιστική Αντιμετώπιση

Όταν θεραπεύουμε Ολιστικά, περιλαμβάνουμε την ανάλυση όλων των Σωματικών, Περιβαλλοντικών, Συναισθηματικών, Ψυχολογικών και Πνευματικών στοιχείων ενός ατόμου και εισάγουμε τον ίδιο τον ασθενή στη διαδικασία της θεραπείας του.
Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε:

– ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του ατόμου,
– το μέγεθος και την ένταση του άγχους του,
– τον τρόπο σκέψης του,
– τον τρόπο που διαχειρίζεται τα συναισθήματά του,
– τον τρόπο επικοινωνίας του,
– τις διαπροσωπικές του σχέσεις,
– τα πιστεύω και οι τις πεποιθήσεις του,
– τις διατροφικές του συνήθειες,
– τους προσωπικούς στόχους και τις φιλοδοξίες του,
– το όραμα και τη φιλοσοφία του για τη ζωή!

Διότι, όλα αυτά εμπλέκονται και σχετίζονται με τα διάφορα Ψυχοσωματικά προβλήματα, ασθένειες, πόνους, αρνητικές εκδηλώσεις, αποτυχίες και δυσμενείς καταστάσεις, που πιθανόν να ταλαιπωρούν έναν Άνθρωπο.

Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε το άτομο να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες αλλά και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Σύγχρονη Συνδυαστική Ολιστική Προσέγγιση.
Σύμφωνα με τις αιτίες αποφασίζουμε το συνδυασμό θεραπειών που θα ακολουθήσουμε!

Σίγουρα μία μέθοδος είναι αδύνατον να καλύψει και να θεραπεύσει όλα τα επίπεδα, τις διαστάσεις και τους  τομείς του ανθρώπου ταυτόχρονα.
Το κάθε επίπεδο ή τομέας, για να ισορροπήσει χρειάζεται τις δικές του Εξειδικευμένες Θεραπευτικές Μεθόδους, Συμπληρωματικές Τεχνικές και Στρατηγικές Διαδικασίες.
Φτάνει να μπορεί ο έμπειρος Θεραπευτής να τις συνδυάσει και να τις εφαρμόσει σωστά μεταξύ τους!

Όταν αναφερόμαστε στην Ολιστική Θεραπεία, πρέπει πάντα να έχουμε υπ’ όψιν μας τα εξής:

→ Κάθε μία θεραπευτική μέθοδος έχει τη δική της φιλοσοφία!
→ Κάθε μέθοδος έχει τις δικές της ενδείξεις!
→ Κάθε θεραπεία επιδρά με διαφορετικό τρόπο!
→ Κάθε Τεχνική έχει το δικό της σκοπό!
→ Κάθε Στρατηγική έχει τη δική της αποστολή!

Και όλα αυτά μαζί, παντρεύονται και συνδυάζονται στο με ένα μοναδικό και πρακτικό τρόπο, προσφέροντας μία Σύγχρονη Συνδυαστική Ολιστική Αντιμετώπιση!

Ολιστική Θεραπεία

Συνδυασμός Θεραπευτικών Μεθόδων

Ο Συνδυασμός των διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων και συμπληρωματικών τεχνικών/στρατηγικών, μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό πρωτόκολλο στην αποτελεσματική λύση ή βελτίωση του προβλήματος ή της κατάστασης, πάντα σύμφωνα με τη θεραπευτική δύναμη των ολιστικών θεραπειών.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, φροντίζουμε να γνωρίζουμε μια μεγάλη ποικιλία από αξιόλογες ολιστικές θεραπευτικές μεθόδους, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν άριστα μεταξύ τους, ώστε να δράσουν και να θεραπεύσουν το άτομο σε όλα τα επίπεδα και τομείς ταυτόχρονα ή όπου εμείς κρίνουμε αναγκαία και απαραίτητα.
Χρησιμοποιούμε μεθόδους για το κάθε επίπεδο ξεχωριστά και αναλόγως του προβλήματος, αναπτύσσουμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο σύμφωνα με το προσωπικό ιστορικό, στα μέτρα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Ομοιοπαθητική & ολιστική θεραπεία

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο σημείο του άρθρου μας, «Υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.», σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation) του O.H.E.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί και ο ορισμός της Υγείας στα τρία επίπεδα του ανθρώπου, από τον κάτοχο του Εναλλακτικού Βραβείου Νόμπελ και πατέρα της σύγχρονης Ομοιοπαθητικής Γιώργο Βυθούλκα, που εκφράζει την ευρύτερη προσέγγιση στο θέμα, από τη σκοπιά της ομοιοπαθητικής ιατρικής, η οποία βλέπει “ολιστικά” τον άνθρωπο:

Υγεία στο σωματικό επίπεδο είναι η ελευθερία από τον πόνο. Το σώμα τότε έχει ένα γενικό αίσθημα ευεξίας (well being).

Υγεία στο συναισθηματικό επίπεδο είναι η ελευθερία από το πάθος. Στο συναισθηματικό πεδίο τότε υπάρχει μία δυναμική κατάσταση ηρεμίας και γαλήνης.

Υγεία στο νοητικό επίπεδο είναι η ελευθερία από τον εγωισμό.

Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της υγείας, που βλέπει τον άνθρωπο ως ένα πολυεπίπεδο ον και όχι μόνο ως μια οντότητα με καρδιά, πνεύμονες κοκ.

Εξ ου και οι όροι “Ολισμός” (Holism) και “Ολιστικός” (Holistic), που προέρχονται από την ελληνική λέξη “Όλον”.

Εξ ορισμού, λοιπόν, η ολιστική ιατρική εξετάζει τα θέματα της υγείας του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, όπως σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό.

 

Βάσεις της ολιστικής προσέγγισης

Ο άνθρωπος είναι μια πολυδιάστατη οντότητα που έχει σώμα, διανόηση, συναισθήματα και πνεύμα. Όλα αυτά τα επίπεδα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται.

Για να υπάρχει υγεία, δεν αρκεί η απουσία νόσου ή συμπτωμάτων.
Στην ολιστική θεραπεία βασικός σκοπός είναι ή όλο και πιο συνειδητή και ενεργός συμμετοχή του ανθρώπου στην απόκτηση της υγείας του και στη διατήρησή της. Έτσι, ο άνθρωπος αναλαμβάνει όλο και περισσότερη ευθύνη για την υγεία του και για τον τρόπο ζωής του.

Στην υπηρεσία της υγείας, καμία μέθοδος δεν αποκλείεται, αλλά οι δυνατότητες της κάθε μιας εξετάζονται προσεκτικά και αξιοποιούνται κατάλληλα. Έτσι, η ολιστική ιατρική μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες ιατρικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Ένας ιατρός, ο οποίος λειτουργεί με βάση τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης δηλαδή ως ολιστικός ιατρός, δεν μπορεί να παραβλέψει τις δυνατότητες της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης στην ιατρική.

Συνεπώς, ο ολιστικός ιατρός, μεριμνά ώστε να έχει διαθέσιμα και να αξιοποιεί κατά το δυνατόν, όλα τα υπάρχοντα μέσα για τα καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της υγείας του κάθε ασθενούς.

Έτσι, κάποιοι ιατροί που υπηρετούν την «ολιστική προσέγγιση», ανάλογα με την εκπαίδευση που έχουν λάβει, εφαρμόζουν οι ίδιοι μία ή περισσότερες θεραπείες, άλλοτε αποκλειστικά, άλλοτε παράλληλα με την κύρια ειδικότητά τους.

Άλλοι, απλώς μεριμνούν ώστε να ενημερώνονται διαρκώς ως προς το τι μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων θεραπευτικών συστημάτων και, αν το κρίνουν, παραπέμπουν τον ασθενή σε γιατρούς των αντίστοιχων θεραπευτικών συστημάτων.

Επίσης οι ίδιοι συνεργάζονται μαζί τους, στην περίπτωση που εκτιμούν ότι θα προκύψει ωφέλεια από αυτό.

Είναι αλήθεια ότι η εξειδίκευση στην Ιατρική είναι πολύ χρήσιμη και απαραίτητη για την εξέλιξή της.

Ωστόσο, η όλο και περισσότερη εξειδίκευση του ιατρού, ενέχει τον κίνδυνο, αν δεν το προσέξει, να μείνει στο ειδικό, παραβλέποντας ή υποτιμώντας την αξία του «όλου»

Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ιατρός περιορίζεται στο να αναλύει και να ερευνά όλο και περισσότερο το μέρος (εξειδίκευση, τμηματοποίηση, «reductionism») υποτιμώντας την ανάγκη για ισορροπία με την έρευνα πάνω στο «όλον».(σύνθεση, ενοποίηση, «holism»).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες είναι συχνές στην ιατρική κοινότητα, καταδεικνύουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να βλέπουμε μεν τα δέντρα, αλλά να χάνουμε το δάσος

Το αποτέλεσμα είναι ο ασθενής να «θεραπεύεται», αλλά να μην καθίσταται υγιής, σύμφωνα με τους ορισμούς για την υγεία που τέθηκαν ανωτέρω.

Αυτό συμβαίνει διότι οι παρεμβάσεις στόχευσαν αποκλειστικά στη θεραπεία των συμπτωμάτων, αγνοώντας τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στην αρρώστια, αίτια που μπορεί να μη σχετίζονται αποκλειστικά με το σώμα του και που εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν.

Ολιστική Θεραπεία

Συνδυασμός ολιστικής και κλασικής ιατρικής

Η ολιστική θεραπεία και ιατρική συμπεριλαμβάνει τόσο τις σύγχρονες φαρμακευτικές, χειρουργικές και άλλες θεραπείες και τις συνδυάζει με εναλλακτικές

Η ολιστική ιατρική κάνει χρήση όλων των δυνατών μορφών θεραπείας, τόσο με φυσικά μέσα (διατροφή, βελονισμός, ομοιοπαθητική, γυμναστική, οστεοπαθητική, συμβουλευτική, διατροφή και άλλα.) όσο και με χρήση σκευασμάτων (συμπληρώματα διατροφής, βότανα, ομοιοπαθητικά φάρμακα).

Τέλος, όταν ο ολιστικός ιατρός κρίνει αναγκαίο, θα κάνει ακόμα και χρήση χημικών φαρμάκων, αν και κάτι τέτοιο συνήθως περιορίζεται σημαντικά με τις υπόλοιπες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η ολιστική θεραπεία στοχεύει στην ενδυνάμωση του ίδιου του οργανισμού κινητοποιώντας τις αμυντικές του δυνάμεις και αποκαθιστώντας την διαταραγμένη του υγεία.

Δηλαδή ο Ολιστικός θεραπευτής, όταν προσεγγίζει τον ασθενή για να διαγνώσει ποια είναι η ομοιοπαθητική θεραπεία που πρέπει να του συστήσει, εφαρμόζει τις αρχές τις ολιστικής ιατρικής όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή ο ολιστικός θεραπευτής είναι εξοικειωμένος με τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης, διαθέτει την υποδομή για να λειτουργήσει ως ολιστικός, όταν χρειαστεί να αξιοποιήσει και άλλα όπλα από διαφορετικά θεραπευτικά συστήματα.

Τα ολιστικά φάρμακα είναι ουσίες που προέρχονται καθαρά από την φύση (φυσικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης).
Η ολιστική θεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την κινητοποίηση αυτοθεραπευτικών μηχανισμών του οργανισμού.

 

Ολιστική Θεραπεία – Στόχοι και βασικές αρχές

Ο στόχος της Ολιστικής Ιατρικής είναι η επίτευξη της ανοσορρύθμισης (άνοσο-διέγερση και άνοσο-τροποποίηση) της άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό χορηγεί υπερ-αραιωμένα φυσικά διαλύματα.
Δεν στοχεύει στην καταστολή των συμπτωμάτων μιας ασθένειας, αλλά στην πλήρη ίαση του ασθενούς.

Βασική αρχή της ολιστικής ιατρικής είναι η διερεύνηση του ανθρώπινου οργανισμού, ως ενιαίο σύνολο, και όχι μόνο σαν επί μέρους σύστημα που νοσεί – διερευνά δηλαδή το όλον

Ανάλογα με την ιδιαίτερη συμπτωματολογία του κάθε ασθενούς, η θεραπεία εξατομικεύεται και μάλιστα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Ο Ολιστικός ιατρός θα ζητήσει να λάβει από τον ασθενή, εκτός από ένα λεπτομερές ιστορικό των συμπτωμάτων του και ένα πλήρες ατομικό ιατρικό ιστορικό που αφορά όχι μόνο όλα τα συστήματα (πεπτικό, αναπνευστικό κοκ), αλλά και το σύνολο των συνηθειών του οργανισμού, για παράδειγμα δίψα, διατροφικές συνήθειες, ύπνος και άλλα.

Με όλα τα παραπάνω και μαζί με στοιχεία του συνολικού ψυχο-διανοητικού του προφίλ, θα διαμορφώσει την ιδιαίτερη «εικόνα» του κάθε ασθενούς, αναζητώντας το «μοναδικό εξατομικευμένο» κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο.

Ολιστική Θεραπεία

Ολιστική Θεραπεία – Συμπεράσματα

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ενώ οι έννοιες «ολιστική ιατρική» και «ομοιοπαθητική ιατρική» δεν ταυτίζονται μεν, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ομοιοπαθητική ιατρική αποτελεί σημαντικό μέρος της ολιστικής, αφού, αφενός η ίδια η ομοιοπαθητική λειτουργεί με βάση τις αρχές τις ολιστικής ιατρικής, αφετέρου διότι η ομοιοπαθητική ιατρική αποτελεί ένα από τα πια σημαντικά όπλα στη φαρέτρα του ολιστικού ιατρού, είτε είναι ομοιοπαθητικός ιατρός, είτε όχι.

 

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου Ιωάννης, ο...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...

Αγάπη και Υγεία

Αγάπη και Υγεία

Αγάπη και Υγεία: Η Συνάντηση με τον Βιοσυντονισμό στην Καθημερινότητά Μας Στο περίπλοκο υφαντό της σύγχρονης ζωής, όπου η ταχύτητα και οι πιέσεις κυριαρχούν, η αγάπη και ο βιοσυντονισμός είναι δύο στοιχεία που συνθέτουν τον σημαντικό μας πυρήνα. Στην BCL...

News & Updates

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού

Θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι θετικές επιδράσεις του βιοσυντονισμού είναι σημαντικές και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευεξία και το επίπεδο διαβίωσης. Τρανό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι ο κος. Αθανασίου Ιωάννης, ο...

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά...

Ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού

Οι Προκλήσεις της Σύγχρονης Ζωής και ο Ρόλος του Βιοσυντονισμού Η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ παράλληλα θέτει τον οργανισμό μας αντιμέτωπο με πολλές πιέσεις και στρες. Από την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής μας μέχρι την συνεχή...

Αγάπη και Υγεία

Αγάπη και Υγεία: Η Συνάντηση με τον Βιοσυντονισμό στην Καθημερινότητά Μας Στο περίπλοκο υφαντό της σύγχρονης ζωής, όπου η ταχύτητα και οι πιέσεις κυριαρχούν, η αγάπη και ο βιοσυντονισμός είναι δύο στοιχεία που συνθέτουν τον σημαντικό μας πυρήνα. Στην BCL...