Συσκευες βιοσυντονισμου BalanceWave

Οι συσκευές μας

Bio-Resonance Corrective Field Generators

 

Port – 300FR.v2

Φορητή συσκευή, για να είναι δίπλα σας 24h.

Έτος Κατασκευής: 2022

Πλήθος Συχνοτήτων Ταυτόχρονης Εκπομπής: 320

Εμβέλεια - Δράση Ενεργής Εκπομπής: 1μ

.

Διαστάσεις : 18 x 18 x 4 εκ. ΜχΠχΥ

Βάρος : 750 γραμ.

Τάση Λειτουργίας: 5V

Τάση Τροφοδοσίας: 5V

Αυτονομία: 10 ώρες*

*Λειτουργεί με powerbank αυτονομίας 10h (mobile χρήση) ή με ρεύμα

Port – 324FR.v2

Έτος Κατασκευής: 2022

Πλήθος Συχνοτήτων Ταυτόχρονης Εκπομπής: 320

Εμβέλεια - Δράση Ενεργής Εκπομπής: 16μ

.

Διαστάσεις : 29 x 30,5 x 10 εκ. ΜχΠχΥ

Βάρος : 3,5 κιλά

Τάση Λειτουργίας: 24V

Τάση Τροφοδοσίας: 220-240V

Port – 624FR.v2

Έτος Κατασκευής: 2022

Πλήθος Συχνοτήτων Ταυτόχρονης Εκπομπής: 640

Εμβέλεια - Δράση Ενεργής Εκπομπής: 16μ

.

Διαστάσεις : 45,5 x 32,5 x 10 εκ. ΜχΠχΥ

Βάρος : 5 κιλά

Τάση Λειτουργίας: 24V

Τάση Τροφοδοσίας: 220-240V

SPE  600FR.v1

Υποστηρίζεται τεχνολογικά (hardware) και αναβαθμίζεται-προγραμματίζεται(software) έως σήμερα

Έτος Κατασκευής: 2013

Πλήθος Συχνοτήτων Ταυτόχρονης Εκπομπής: 600

Εμβέλεια - Δράση Ενεργής Εκπομπής: 10μ

Τάση Λειτουργίας: 12V

Τάση Τροφοδοσίας: 220-240V

SPE 600FR.v8

Υποστηρίζεται τεχνολογικά (hardware) και αναβαθμίζεται-προγραμματίζεται(software) έως σήμερα

Έτος Κατασκευής: 2017

Πλήθος Συχνοτήτων Ταυτόχρονης Εκπομπής: 600

Εμβέλεια - Δράση Ενεργής Εκπομπής: 10μ

Τάση Λειτουργίας: 12V

Τάση Τροφοδοσίας: 220-240V

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Για να πα­ραγ­γεί­λε­τε τις συσκευές μας  αλλά και να ενη­με­ρω­θεί­τε,  συ­μπλη­ρώ­στε την φόρ­μα επι­κοι­νω­νί­ας και ένας συ­νερ­γά­της μας θα επι­κοι­νω­νή­σει άμε­σα μαζί σας για να σας ενη­με­ρώ­σει και να σας βοη­θή­σει στην δια­δι­κα­σία της πα­ραγ­γε­λί­ας σας.

Προσοχή: Οι συσκευές μας δεν είναι ιατρικά μηχανήματα και η χρήση τους καθώς και η μέθοδος βιοσυντονισμού BalanceWave ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αντικαθιστούν τις οδηγίες του προσωπικού ιατρού σας.