Κατόπιν κοιλιακού άλγους με συνεχή επιδείνωση από το καλοκαίρι του 2022, έκανα υπερηχογράφημα στην κοιλιά και διαπιστώθηκε ομφαλοκήλη.

Με την μέθοδο της BCL  από τον Δεκέμβριο 2022 και την χρήση της συσκευής Port FR 324 υπήρξε βελτίωση του κοιλιακού άλγους σε διάστημα 4 μηνών κατά 80%