Βεβαίωση ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας -Παν/μίου Ιωαννίνων 15-07-2009