Δημοσιεύμενη εργασία “Functionality of natural killer cells from end-stage cancer patients exposed to coherent electromagnetic fields” 25-05-2011