Πρωτόκολλο ερευνητικού προγράμματος “Μελέτη των επιδράσεων ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων σε περιπατητικά άτομα με κακοήθεις νόσους και κατά πλάκας σκλήρυνση”